ค้นหาคอร์ดเพลงด่วน
Untitled Document
เรียนแคน

แคนฮ้างนางฟ้า - กู่แคน School [Official Audio]
หมวดหมู่: เรียนแคน
จำนวนผู้อ่าน 5858 ครั้ง

ลำใส่แคน Thailand 2013
หมวดหมู่: เรียนแคน
จำนวนผู้อ่าน 1748 ครั้ง

เดี่ยวแคน ลายใหญ่
หมวดหมู่: เรียนแคน
จำนวนผู้อ่าน 426 ครั้ง

เสียงแคนพาหย่าวห่าวอี่หลี คณะ ชายทุ่ง รุ่งโรจน์
หมวดหมู่: เรียนแคน
จำนวนผู้อ่าน 744 ครั้ง

เดี่ยวแคนลายใหญ่
หมวดหมู่: เรียนแคน
จำนวนผู้อ่าน 57 ครั้ง

เสียงแคน ฟากท่ง
หมวดหมู่: เรียนแคน
จำนวนผู้อ่าน 63 ครั้ง

เป่าแคน ไพเราะมาก จนไฟดับ
หมวดหมู่: เรียนแคน
จำนวนผู้อ่าน 55 ครั้ง

แคนวงดนตรีพื้นบ้านอีสานกับแคนยาวมาก
หมวดหมู่: เรียนแคน
จำนวนผู้อ่าน 52 ครั้ง

แคนลายเซิ้งบั้งไฟ-สมบัติ สิมหล้า
หมวดหมู่: เรียนแคน
จำนวนผู้อ่าน 79 ครั้ง

สอนเป่าแคนเบื้องต้น
หมวดหมู่: เรียนแคน
จำนวนผู้อ่าน 75 ครั้ง