ค้นหาคอร์ดเพลงด่วน
Untitled Document
เรียนแคน

แคนฮ้างนางฟ้า - กู่แคน School [Official Audio]
หมวดหมู่: เรียนแคน
จำนวนผู้อ่าน 5939 ครั้ง

ลำใส่แคน Thailand 2013
หมวดหมู่: เรียนแคน
จำนวนผู้อ่าน 1916 ครั้ง

เดี่ยวแคน ลายใหญ่
หมวดหมู่: เรียนแคน
จำนวนผู้อ่าน 475 ครั้ง

เสียงแคนพาหย่าวห่าวอี่หลี คณะ ชายทุ่ง รุ่งโรจน์
หมวดหมู่: เรียนแคน
จำนวนผู้อ่าน 835 ครั้ง

เดี่ยวแคนลายใหญ่
หมวดหมู่: เรียนแคน
จำนวนผู้อ่าน 122 ครั้ง

เสียงแคน ฟากท่ง
หมวดหมู่: เรียนแคน
จำนวนผู้อ่าน 100 ครั้ง

เป่าแคน ไพเราะมาก จนไฟดับ
หมวดหมู่: เรียนแคน
จำนวนผู้อ่าน 108 ครั้ง

แคนวงดนตรีพื้นบ้านอีสานกับแคนยาวมาก
หมวดหมู่: เรียนแคน
จำนวนผู้อ่าน 92 ครั้ง

แคนลายเซิ้งบั้งไฟ-สมบัติ สิมหล้า
หมวดหมู่: เรียนแคน
จำนวนผู้อ่าน 144 ครั้ง

สอนเป่าแคนเบื้องต้น
หมวดหมู่: เรียนแคน
จำนวนผู้อ่าน 114 ครั้ง